Thomas Karlsohn ger ut textsamling om universitetets idé

2017-01-10

Thomas Karlsohn – lektor och docent vid institutionen – ger ut en antologi med inflytelserika texter kring temat universitetets idé. I den har han samlat och översatt sexton bidrag tillkomna under de senaste tvåhundra åren, från Wilhelm von Humboldts klassiska program för Berlinuniversitetet 1810 till vår egen tids diskussion om Bologna-reformen. Boken innehåller också en längre introduktion där Karlsohn skisserar universitetets idéhistoria från medeltiden till den senaste utvecklingen. Den är tänkt att fungera som ett fördjupande och perspektivgivande bidrag till den ständigt pågående universitetspolitiska debatten. Läs mer om Universitetets idé. Sexton nyckeltexter.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31