Professor emerita Karin Johannisson har avlidit

2016-11-23

Professor emerita Karin Johannisson har gått bort efter en tids sjukdom, 72 år gammal.

Karin var en av Sveriges mest kända humanvetenskapliga forskare och har mer än någon annan bidragit till att modern medicinhistoria blivit ett uppmärksammat forskningsområde, både inom akademin och en bred offentlighet. Bland hennes verk finns Den mörka kontinenten (1994), Tecknen (2004), Melankoliska rum (2009) och Den sårade divan (2015).

Som forskningsledare, engagerad lärare och personlighet har hon bidragit till att göra institutionen för idé- och lärdomshistoria till en av landets mest framgångsrika humanistiska forskningsmiljöer. Hon är sörjd och saknad av sina många vänner och kolleger vid institutionen.

År 2015 publicerade tidskriften Arche en längre intervju med Karin Johannisson. Den handlar om hennes privata biografi och personliga väg genom universitetet, men också om hennes forskning, folkbildning och syn på ämnet idé- och lärdomshistoria. Läs intervjun.

Minnesstund

Minnesstund för Karin Johannisson äger rum den 11 december kl 12.00 på Göteborgs Nation.

Svar om deltagande till Fonus 018-155175 senast 6/12.

Tänk gärna på Läkare utan Gränser, gåvotelefon 010-199 33 00, eller plusgiro 90 06 03-2.

Minnesruna

En minnesruna publicerades i SvD den 8 december och i UNT den 11 december.

Humanioras vägar – Ett symposium till minne av Karin Johannisson

Idéhistorikern Karin Johannisson gick bort hösten 2016. Den 6 oktober 2017 inbjuder Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet till ett symposium om ett tema som präglar hennes forskning och författarskap på djupet: den humanistiska kunskapens närhet till andra kunskapsfält och betydelse i samhället i stort. Läs mer på symposiets hemsida.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31