Aivus, en aviseringslista för idé- och vetenskapshistoria i Uppsala och Stockholm

2016-05-08

Aivus, aviseringslistan för idé- och vetenskapshistoria i Uppsala och Stockholm, är en e-postlista för den som vill få information om seminarier, föreläsningar, kurser och andra evenemang inom ämnet och regionen. Förhoppningen med Aivus är att avståndet mellan olika institutioner och forskningsmiljöer ska bli mindre och att fler ska kunna dra nytta av mer. Den som vill prenumerera på aviseringslistans meddelanden anmäler sin adress på https://groups.google.com/d/forum/aivus.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31