Noden "1700-tal: Sverige i världen - världen i Sverige" ger ut antologi. Mathias Persson är en av redaktörerna.

2015-06-18

Noden "1700-tal: Sverige i världen - världen i Sverige" har givit ut antologin Traces of Transnational Relations in the Eighteenth Century. Antologin är redigerad av bl.a. Mathias Persson.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31