Artist-in-residence satsning får mycket uppmärksammat i media

2023-09-11

Satsningen på att anställa Anna Odell som artist-in-residence vid Centrum för medicinsk humaniora under hösten har fått mycket uppmärksamhet både i lokal och nationell media. CMHs föreståndare Ylva Söderfeldt och Anna Odell har blivit intervjuade både i radio och av Uppsala Nya Tidning (UNT). 

UNT rapporterar i en längre artikel om satsningen att bjuda in konstnärer till CMH och om Anna Odells projekt ”Psyket”.  Anna Odell berättar i intervjun om att hon nu riktar uppmärksamheten mot personalen inom psykiatrin, och deras erfarenheter och reaktioner kring etiska dilemman. Hon säger också att hon med spänning ser fram emot det undervisningsmoment hon ska ha på läkarprogrammet. Ylva berättar i artikeln om resonemanget bakom att att CMH initierade den här satsningen på artist-in-residence: 

” – Vi är en tvärvetenskaplig miljö där vi jobbar med möten och olika sätt att skaffa oss kunskap. Det som skiljer olika vetenskapliga discipliner åt är ofta vilken typ av frågor vi ställer. Den typen av samtal som uppstår med Anna och de frågor hon ställer hjälper oss att tänka på nya sätt kring vår verksamhet.”

Kulturnytt i P1 rapporterar att Anna Odell i sitt projekt ”Psyket” återvänder till psykiatrin som föremål för hennes undersökande konst. 

P4 Uppland rapporterar också om att Anna Odell rekryterats till Uppsala Universitet som artist-in-residence och intervjuar Ylva Söderfeldt om bakgrunden till initiativet. 

DN rapporterade i en kortare notis om satsningen, och så gjorde även SVTs Kulturnyheterna

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31