Anna Odell ny artist in residence vid Centrum för medicinsk humaniora

2023-08-31

Under hösten 2023 inleder Centrum för medicinsk humaniora sin artist in residence-verksamhet. Första konstnären är Anna Odell. Hon kommer att vara en del av centrets forskningsmiljö och arbeta med ett eget konstprojekt med titeln ”Psyket”. Anna Odell har tidigare skapat flera konstprojekt som tematiserar den psykiatriska vården. Mest uppmärksammat av dessa blev kanske ”Okänd kvinna 2009-349701”, från 2009.

Erika Sigvardsdotter, Anna Odell och Ylva Söderfeldt. Foto: Petter Hellström.

-  Psykisk hälsa och psykiatri är en av de medicinska grenar som ofta blir föremål för studier inom medicinsk humaniora, kanske särskilt för dess karaktär som randfenomen mellan kropp och själ, mellan medicin och själavård. Därför passar Anna Odells projekt mycket väl in i vår pågående verksamhet, säger Ylva Söderfeldt, föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora.

Anna Odells projekt ”Psyket” är ett videoverk som utforskar dynamiken i en personalgrupp när komplexa sociala situationer uppstår mellan patienter och vårdare inom slutenpsykiatrin. Inom ramen för detta artist-in-residence kommer ett öppet symposium att anordnas på temat ”Konst i forskning – Forskning i konst” om hur konstnärer och forskare kan utveckla ny kunskap genom att närma sig varandras praktiker och kunskapstraditioner.

-Jag tror starkt på tvärdisiplinära samarbeten och blev så otroligt glad när jag fick möjligheten att göra ett konstnärligt arbete i dialog med forskare från flera olika områden, säger Anna Odell.

Med Artist in residence-satsningen vill Centrum för medicinsk humaniora främja konstnärliga perspektiv på medicin, farmaci och vård, samt de samhälleliga och kulturella frågor som relaterar till dem. Målsättningen med verksamheten är att undersöka och utveckla nya former för att utbyta erfarenhet och kunskap mellan konstnärer, forskare och studenter, för att på så sätt vidga de perspektiv med vilka vi undersöker och förstår fenomen och processer relaterade till medicinsk humaniora.

- Att bjuda in verksamma konstnärer genom en artist in residence-verksamhet är ett sätt för oss att föra in också konstnärliga perspektiv på medicin, vård och hälsa i detta redan tvärvetenskapliga fält, säger Ylva Söderfeldt.

Centrum för medicinsk humaniora är ett samarbete mellan historisk-filosofiska fakulteten, vetenskapsområdet för medicin och farmaci och institutionen för idé- och lärdomshistoria. Centrumet utgör en plattform för forskning och mångdisiciplinär dialog kring frågor som rör medicin och hälsa, samt driver på och koordinerar initiativ inom utbildning.

Medicinsk humaniora som forskningsfält är ett mångvetenskapligt fält där frågor relaterade till medicin, sjukdom och hälsa sätts i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Det omfattar bland annat studier av individens erfarenheter av sjukdom och hälsa, utvecklingen av medicinska praktiker och samhälleliga perspektiv på hälso- och sjukvård. Centret samarbetar tvärvetenskapligt och forskarna rör sig mellan de olika kunskapstraditioner som präglar dessa skilda vetenskapliga områden. Under senare år har denna typ av forskning och undervisning fått allt mer genomslag vid svenska universitet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31