Centrum för medicinsk humaniora startar artist-in-residence-program

2023-03-16

Under hösten 2023 kommer Centrum för medicinsk humaniora att starta en artist-in-residence-verksamhet. Detta är ett led i att främja och ta in konstnärliga perspektiv på medicin, farmaci och vård, samt de samhälleliga och kulturella frågor som relaterar till dem. Målsättningen är bland annat att hitta nya former för att utbyta erfarenhet och kunskap mellan verksamma konstnärer, forskare och studenter, för att på så sätt vidga de perspektiv med vilka vi undersöker och förstår fenomen och processer relaterade till medicinsk humaniora. Inom ramen för detta artist-in-residence utlyses nu en tjänst om fyra månader med 50% anställning under hösten 2023. Läs mer om tjänsten och ansök HÄR!

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31