Institutionen utlyser sex doktorandtjänster

2023-03-14

Institutionen för idéhistoria utlyser sex doktorandtjänster: fyra tjänster inom den av Vetenskapsrådet finansierade forskarskolan i politisk idéhistoria och en tjänst vardera med allmän inriktning respektive med inriktning mot global vetenskapshistoria.

Läs mer om tjänsterna i respektive annons:

Fyra doktorander i politisk idéhistoria

En doktorand i idéhistoria

En doktorand i idéhistoria med inriktning mot vetenskapshistoria

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand (ingångslön 29 000 kr/månad). Närvaro vid institutionens seminarier och deltagande i institutionens vardagliga och sociala aktiviteter är en förutsättning. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20 %) och då förlängs anställningen i motsvarande grad.

Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31