Forskarskolan i medicinsk humaniora har startat

2023-02-24

Doktorander och lärare inom forskarskolan i medicinsk humaniora

I februari 2023 drog forskarskolan i medicinsk humaniora igång med ett första internat. Fem doktorander har nu påbörjat sin forskarutbildning och sina tvärvetenskapliga projekt inom fältet medicinsk humaniora. Du kan läsa mer om projekten här.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31