Maja Bondestam befordrad till professor

2023-01-18

Rektor har beslutat att befordra Maja Bondestam till professor i idé- och lärdomshistoria. Beslutet träder i kraft den 1 februari.

Bondestam disputerade 2002 på avhandlingen Den moraliska kroppen: Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin (2002). Hon är författare till tre ytterligare monografier: Tvåkönad: studier i den svenska hermafroditens historia (2010), Människans metamorfos: Ålder och den mognande kroppens politik, 1580–1850 (2020) samt De utomordentliga: Normaliseringen av monster och naturens utkant, 1600–1830 (2022). I egenskap av redaktör har hon bl.a. gett ut Exceptional Bodies in Early Modern Culture: Concepts of Monstrosity Before the Advent of the Normal (2020).

Maja Bondestam
Maja Bondestam

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31