Pris till Hampus Östh Gustafsson

2022-09-20

Hampus Östh Gustafsson har för sin avhandling Folkhemmets styvbarn: Humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935-1980 tilldelats pris av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala.

Läs pressmeddelandet på Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsalas hemsida.

Stort grattis från oss alla, Hampus!

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-09-20