Symposium: "Linneana! Linné och 1700-talet i arkiven och praktiken"

2022-04-04

Linneana! Linné och 1700-talet i arkiven och praktiken.

Ett tvådagarssymposium i Orangeriet, Linnéträdgården, Uppsala 19–20 maj 2022.

1700-talet har lämnat många spår, men hur ska man närma sig dem för att förstå dess värld, dess smaker, dofter, erfarenheter och sätt att resonera? I detta tvådagars­symposium tar vi vår utgångspunkt i de materiella spåren efter Carl von Linné och hans krets. Genom linneanska manuskript om medicin, botanik, moral och resande närmar vi oss 1700-talet ur olika vinklar, och utforskar det förflutna genom alla sinnen; visuellt, kroppsligt och sensoriskt.

Arrangörer: Inst. För idé- och lärdomshistoria, Medicinens historia och kulturarv / Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet

Kontaktpersoner: Anmälan görs till hagstromerlibrary@ki.se Ange om du skall delta båda dagarna eller endast dag 1 eller dag 2. Ange även om du har allergier eller särskilda kostbehov. Observera att deltagarantalet är begränsat. Anmäl er tidigt, för att försäkra er om plats!

Inbjudan och program

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31