Jakob Kihlberg och Linnea Tillema tilldelas Johan Nordströms och Sten Lindroths pris

2023-05-06

Jakob Kihlberg och Linnea Tillema har båda två tilldelats Johan Nordströms och Sten Lindroths pris för framstående vetenskapligt arbete.

Priset är nationellt och tilldelas doktorsavhandlingar inom ämnesområdet idé- och lärdomshistoria. En kommitté sammansatt av representanter från olika lärosäten har utsett vinnarna bland arbeten som nominerats från institutioner runt om i landet.

Jakob har fått 2020 års pris för sin avhandling Gränslösa anspråk: Offentliga möten och skapandet av det internationella, 1840–1860. Det priset gäller avhandlingar framlagda 2018 och 2019. Utseendet av pristagare sköts upp på grund av corona-pandemin.

Linnea har fått 2022 års pris för sin avhandling Övningar i frihet: Pedagogiseringen av känslolivet och mellanmänskliga relationer i 1970-talets Sverige. Det priset gäller avhandlingar framlagda 2020 och 2021.

En mottagning för att fira pristagarna hålls i slutet av terminen.

Jakob Kihlberg
Jakob Kihlberg
Linnea Tillema
Linnea Tillema

News

Last modified: 2023-08-31