Carl-Filip Smedberg om socialgruppernas historia i SvD

2023-03-07

Carl-Filip Smedberg, som disputerade vid institutionen förra året, har publicerat en understreckare i Svenska Dagbladet om socialgruppsindelningens historia. Argumentet utgår från Smedbergs avhandling, Klassriket: Socialgruppsindelningen som skillnadsteknologi under 1900-talet (Acta Universitatis Upsaliensis, 2022), som finns att ladda ned från Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).

News

Last modified: 2023-08-31