New PhD program in the history of political ideas to be funded by VR

2022-12-07

Vetenskapsrådet (VR) beviljade igår Jenny Anderssons ansökan om en nationell forskarskola i politisk idéhistoria. Detta är en framgång av stor betydelse för vår institutions möjligheter att bedriva forskarutbildning inom ämnet. Ett stort, stort grattis till Jenny och alla andra som varit involverade i ansökningsarbetet!

Forskarskolan kommer att drivas i samarbete med Göteborgs och Stockholms universitet, samt Södertörns högskola. Mer information och utlysningar av doktorandtjänster kommer under våren 2023.

Porträtt av Jenny Andersson
Jenny Andersson, professor i idé- och lärdomshistoria. Foto: Mikael Wallerstedt.

News

Last modified: 2023-08-31