Tre nya forskningsprojekt får stöd av RJ

2022-10-31

Tre projekt vid institutionen har beviljats medel av Riksbankens jubileumsfond (RJ):

Dessutom beviljas anslag till ett större forskningsprogram i vilket professor Torbjörn Gustafsson Chorell är medsökande. Vid världens slut. En transdisciplinär utforskning av apokalyptiska föreställningar i dåtid och nutid leds av professor Jayne Svenungsson vid Lunds universitet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31