Tid och plats

Tid

Torsdag den 30 augusti till fredag den 31 augusti, från lunch till lunch

Plats

  Keynote och avslutning

 • Hörsal 2

  Sessioner

 • H 429 (Faculty Club): Session A1, B1, C1, D1
 • K412 (Ekonomisk-historiska institutionens konferensrum): Session A2, B2, C2, D2
 • K436 (Enequistrummet): K 436: Session B3

Syfte, tema och CfP

Syfte

Avsikten med de nationella STS-dagarna är att skapa ett utbyte mellan STS-forskare vars forskning direkt eller indirekt tangerar frågor kring kunskapsproduktion och värderingar.

Tema

Vad driver människor till att ägna sina liv åt kunskapsutveckling och vilka värden har sökandet efter kunskap för individen, för kollektivet och för samhället som helhet? Frågorna – som har fått ökad aktualitet inom STS under 2000-talet genom bland annat Steven Shapins The Scientific Life, etablerandet av ”valuation studies” och neo-mertonianska idéströmningar – har viktiga organisatoriska, rumsliga och politiska implikationer.

Vi söker därför paper och sessioner som kan belysa dessa eller angränsande frågor:

 • Hur skiljer sig de normativa strukturerna åt inom industriell forskning jämfört med akademisk forskning? Vilka problem kan forskare uppleva när de förmodas samverka mellan dessa domäner?
 • Hur förstås och jämförs nytta inom och mellan olika kunskapsområden? Har ingenjörer, naturvetare, medicinare, humanister och samhällsvetare olika syn på kunskapens nytta – och hur förhåller de sig till idéer och påbud om tvärvetenskaplig forskning?
 • Finns det olika nationella normer kring "god" och "nyttig" kunskapsproduktion? Vad betyder dessa för internationalisering av forskning?
 • Vilken betydelse har lokala och "tysta" normativa strukturer för det praktiska vetenskapliga arbetet inom exempelvis laboratorier, forskningsnätverk eller andra avgränsade kunskapsmiljöer?
 • Hur har forskarens syn på sitt arbete och sin roll i samhället förändrats historiskt? Hur har forskningens styrning, arbetsvillkor och inomvetenskapliga normer påverkats av olika forskningspolitiska reformer?
 • Vad händer med forskningen när den värderas marknadsekonomiskt eller på andra sätt definieras kvantitativt?

CfP

Konferensen riktar sig särskilt till doktorander och unga forskare men välkomnar naturligtvis även bidrag som inte omedelbart faller inom temats ramar.

Abstract för individuella paper bör omfatta högst 300 ord, sessionsförslag ska innehålla en sessionsbeskrivning om cirka 300 ord samt abstract för de paper som ingår i sessionen.

Välkommen att skicka abstract och sessionsförslag senast den 9 april 2018 (tidigare 28 mars 2018) till nat2018@sts.uu.se.
 

Program

Torsdag 30/8

Välkommen

 • 11.45-12.45: lunch, restaurang Åkanten

Keynote

 • 13.00–13.45:Tora Holmberg, professor, Sociologiska institutionen, samt Pro-dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet: "The Art of Knowledge"

  Hörsal 2, Ekonomikum

Sessioner

Middag

Fredag 31/8

Sessioner

Avslutning

 • 12.45–13.15: Ylva Hasselberg, professor, Ekonomisk-historiska instituionen, Uppsala universitet

  Hörsal 2, Ekonomikum

Kontakt

Skicka abstract med uppgift om namn, mejladress samt institutionsadress till nat2018@sts.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-01-11