Tema och syfte

Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap har under senare år etablerats vid flera lärosäten i Sverige. En gemensam inriktning för dessa nätverk och miljöer är ambitionen att utveckla ett tvärvetenskapligt samarbete kring frågeställningar som rör medicin, hälsa, sjukdom och vård i vid bemärkelse. Samarbetet kan gälla såväl forskning som undervisning och inkluderar ofta ämnen från flera fakulteter. Att bedriva tvärvetenskaplig forskning och undervisning har dock sina särskilda utmaningar, det gäller såväl val av perspektiv och metoder som epistemologiska utgångspunkter.

Syftet med workshopen är att diskutera hur det växande intresset för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap har omsatts i praktiken i våra olika miljöer. Vilka erfarenheter av forskning och undervisning har hittills gjorts? Vilka utmaningar finns och hur ser möjligheterna ut att fortsätta att utveckla samarbetet mellan olika discipliner och fakulteter?

Tanken är att workshopen ska kunna bli ett tillfälle att utbyta erfarenheter och idéer om hur verksamheten ser ut och kan utvecklas vid våra respektive lärosäten, såväl inom forskning som undervisning. Därutöver hoppas vi att workshopen ska bli ett tillfälle att stärka det nationella nätverket inom medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

Keynote-talare och öppna föreläsningar

Keynote-talare

Vid workshopen medverkar Felicity Callard, Birkbeck, University of London, aktuell med boken Rethinking Interdisciplinarity across the Social Sciences and Neurosciences (2015, tillsammans med Des Fitzgerald) och Jeremy Greene, föreståndare för Center for Medical Humanities and Social Medicine at the Johns Hopkins University School of Medicine, som keynote-talare.

Öppna föreläsningar

Till workshopen krävs föranmälan men keynote-talarnas föreläsningar är öppna föreläsningar. Affisch.

 • 8 februari, 10.00–11.00, i Humanistiska teatern
  Felicity Callard: "Entanglement and Embarrassment In and With the Medical Humanities"
 • 8 februari, 11.30–12.30, i Humanistiska teatern
  Jeremy Greene: "The Shared Goals and Distinct Strengths of the Medical

Program

Torsdag, 8 februari

 • 9.30 Registrering

 • 10.00-11.00 Felicity Callard, Birkbeck, University of London: "Entanglement and Embarrassment in and with the Medical Humanities"

11.00-11.30 Kaffe

 • 11.30-12.30 Jeremy Greene, Johns Hopkins University School of Medicine: "The Shared Goals and Distinct Strengths of the Medical Humanities: Can the Sum of the Parts be Greater Than the Whole?"

12.30-13.30 Lunch (Humanistiska teatern)

 • 13.30-14.00 Kristin Zeiler, Linköping University: "LiU Medical Humanities and Social Sciences: Past, Present and an Example of Interdisciplinary Collaborations on Normativities and Medical Screening"
   
 • 14.00-14.30 Kristofer Hansson, Lund University: "10 Flirting Mistakes Every Humanist Makes: Reflections from work within Medical Humanities at Lund University"
   
 • 14.30-15.00 Eva Åhrén, Karolinska Institutet: "Humanities and Heritage at Karolinska Institutet"

15.00-15.30  Kaffe

 • 15.30-16.00 Fredrik Svenaeus, Södertörn University: "Medical Humanities at Södertörn University: Overview and Challenges"
   
 • 16.00-16.30 Anna Tunlid, Uppsala University: "The Many Facets of Collaboration: Medical Humanities at Uppsala University"

 • 16.30-17.00 Forum for Africa Studies, "Uppsala University: Medical Humanities and Research and Teaching Cooperation with Partners in Developing Countries"

 • 17.00-17.30 Diskussion

19.00 Middag (Hambergs festvåning, Nedre Slottsgatan 6)

Fredag, 9 februari

 • 9.30-10.00 Ylva Söderfeldt, Uppsala universitet: "Att undervisa i humaniora inom läkarutbildning – erfarenheter från Tyskland"
   
 • 10.00-10.30 Katarina Bernhardsson, Lunds universitet: "Att undervisa i humaniora inom läkarutbildningen – erfarenheter från Lunds universitet"

10.30-11.00 Kaffe

 • 11.00-12.00 Avslutande paneldiskussion


Nedladdningsbart program

Senast uppdaterad: 2021-04-16