Undervisning

Kurser och undervisningsmoment som anknyter till medicinsk humaniora och samhällsvetenskap finns både fristående och som del av program.

Fristående kurser

Följande fristående kurser erbjuds:

Om du är intresserad av en kurs och vill ha mer information, kontakta respektive institution.

Kurser och undervisning inom program

Dessutom bedrivs undervisning inom programutbildningar i medicin och farmaci:

  • Medicinen i kultur och samhälle, 7,5 hp, valbar kurs inom läkarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen, fysioterapitutbildningen, apotekarutbildningen och receptarieutbildningen, Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Undervisning i genusmedicin, vetenskapsteori, och vetenskapshistoria inom läkarutbildningen (ingår i kurserna Professionell utveckling II, Självständigt arbete, Integration neuroendokrinologi – kön och genus).

Kontakta Ylva Söderfeldt, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, för mer information om denna undervisning.

Senast uppdaterad: 2022-11-18