Evenemangsportal

Evenemang anordnade av andra men av intresse för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

VT 2022

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

HT 2019

Centrum för forskning om funktionshinder

Kulturkommittén för Konst – Läkekonst, UU, och Akademiska sjukhuset

VT 2019

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

HT 2018

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Karolinska Institutet

VT 2018

Karolinska Institutet

Stockholms läns landsting

2017

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Karolinska Institutet

Senast uppdaterad: 2022-01-27