Styrelse

Centrum för medicinsk humaniora leds av en styrelse med representanter från de involverade fakulteterna och vetenskapsområdena.

Till sammanträdena kallas också föreståndare, respektive koordinator, för Centrum: docent Ylva Söderfeldt och FD Elinor Hållén.

Senast uppdaterad: 2022-01-13