Om oss

Centrum för medicinsk humaniora är ett samarbete mellan historisk-filosofiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna och vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Centrumet utgör en plattform för forskning och mångdisiciplinär dialog kring frågor som rör medicin och hälsa, samt driver på och koordinerar initiativ inom utbildning.

Verksamheten är inriktad på att stödja ett fakultetsövergripande samarbete mellan forskare och lärare från olika ämnen, initiera kurser och kursmoment som kan integrera humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv i de medicinska professionsutbildningarna samt bygga forskarnätverk och främja ett mångvetenskapligt forskningssamarbete kring medicin och hälsa. Organisatoriskt är Centrum för medicinsk humaniora placerat vid Institutionen för idé- och lärdomshistoriaKontakta vår föreståndare eller koordinator för mer information.

Senast uppdaterad: 2021-12-17