Bakgrund och syfte

Till dig som är lärare, kurs-/block-/terminsansvarig, studierektor, prefekt eller på annat sätt engagerad i undervisning inom vårdutbildningar.

Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap arbetar för samverkan inom utbildning mellan humaniora, samhällsvetenskap, medicin/hälsa samt farmaci. Syftet är att integrera humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv i medicinska professionsutbildningar, för att fånga upp frågeställningar relaterade till medicin, sjukdom och hälsa i ett samhälleligt och kulturellt sammanhang.

Genom att inkludera medicinsk humaniora och samhällsvetenskap kan de medicinska professionsutbildningarna svara på efterfrågan från studenterna om mer helhetsperspektiv, utrymme till reflektion, och träning i kritiskt tänkande.

Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap erbjuder resurser för att utveckla undervisningstillfällen som en del av befintliga och nya kurser inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci. Symposiet är ett tillfälle att ta del av hur humaniora och samhällsvetenskap kan integreras inom medicinska utbildningar. Lärare från HumSam kommer att vara på plats för att berätta om sin undervisning och lära känna kolleger från MedFarm för eventuella samarbeten.

Alla intresserade är varmt välkomna – fika serveras.

(Bild: "Alison Lapper Pregnant" av Marc Quinn, CGP Grey [CC by Creative Commons 2.0])

Innehåll

  • Vad är medicinsk humaniora och samhällsvetenskap?
  • Integrera humaniora och samhällsvetenskap i undervisningen – erfarenheter från TekNat och MedFarm
  • Exempel på undervisningsformer och innehåll
  • Möjlighet att träffa och knyta kontakt med lärare från HumSam
  • Fika

Tid och plats

OBS! Samma symposium ges vid två tillfällen:

  • Onsdag 4:e september kl. 17.00–18.30, BMC, Sal B22
  • Fredag 13:e september kl. 15.00–16.30, Psykiatrins hus, Gunnesalen

Meddela gärna ditt deltagande för att underlätta fikabeställning!

Arrangörer och kontakt
  • Ylva Söderfeldt, Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap (kontaktperson)
  • Matts Olovsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Joakim Svartheden, Kansliet för medicin och farmaci, pedagogiska enheten för Läkarprogrammet
Senast uppdaterad: 2021-04-16