Projektbeskrivning

Som vi har sett i krisen orsakad av coronapandemin, är sjukdom och hälsa – förutom biologiskt – också socialt, politiskt och ekonomiskt relaterade. Medicinvetenskapen innehar en central plats i vårt samhälle, såväl som kunskapsfält och kultur som institutionell praktik och marknad. I det interdisciplinära fältet medicinsk humaniora används humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv och metoder för att kritiskt undersöka komplexa frågor rörande medicinens plats i samhället. Därför presenterar medicinsk humaniora och samhällsvetenskap en ingång för att förstå hälsa och sjukdom på andra sätt än genom biomedicinska perspektiv.

Utifrån dessa utgångspunkter rör vi oss bortom de teoretiska ingångar och perspektiv på medicinen, och startar ett initiativ för att engagera humaniora och samhällsvetenskaperna i de praktiska utmaningar som finns inom medicin och hälsa. I en studie rörande reaktioner och diskurser kring coronapandemin, kommer vi att visa hur medicin och hälsa är tätt sammanlänkade med demokrati, ekonomi och alla nivåer av infrastruktur – de är omöjliga att separera från kulturella uttryck och förståelsen för människans villkor.

Om projektet

Detta projekt lägger grunden för framtida samarbete mellan forskare inom medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i Uppsala, Durham och Bonn, som syftar till att utveckla nätverk för forskning och policy, och metoder för medicinsk och vårdvetenskaplig praktik som integrerar samhällsvetenskap, humaniora, samt medicin- och vårdvetenskaper.

Projektet finansieras genom Uppsala-Durham Seedcorn Fund.

Forskare
Senast uppdaterad: 2021-02-12