Forskning

Forskning med anknytning till medicinsk humaniora och samhällsvetenskap bedrivs såväl vid Centrum för medicinsk humaniora som vid andra institutioner på Uppsala universitetet, se lista nedan. CMH arbetar också aktivt med att bygga ett nätverk av forskare inom olika discipliner och vetenskapsområden med intressen inom fältet medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Som en del av denna satsning erbjuder vi även en introduktionskurs till fältet, Introduction to the Medical Humanities. Kursen ges på engelska och är öppen för doktorander inom alla angränsande fält.

Forskningsprojekt vid Centrum för medicinsk humaniora

Forskarutbildning vid Centrum för medicinsk humaniora

Forskningsprojekt med anknytning till medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Senast uppdaterad: 2022-11-19