Tema och CfP

Temat för årets konferens är Tvärvetenskap och bidrag kan till exempel behandla

 • medicinhistoria som tvärvetenskapligt fält: historiografiska, teoretiska och metodologiska perspektiv
 • medicinhistoria som tvärvetenskaplig miljö: möjligheter och utmaningar
 • medicinhistoria som tvärvetenskaplig samhällskritik: potentialer och risker.

Även presentationer kring andra tematiker och frågor med relevans för aktuell forskning inom medicinhistoria i vid bemärkelse är välkomna.

Sista datum för anmälningar och abstracts hittar du nedan under rubriken Anmälan, deltagande och kontakt.

Anmälan, deltagande och kontakt

 • Konferensen är kostnadsfri.
   
 • Skicka anmälan och abstracts om max 300 ord senast den 15 oktober. Besked om accepterade abstracts lämnas den 5 november. Presentationerna (10 min presentation + 5 min diskussion) kan vara på svenska och andra skandinaviska språk eller engelska.
   
 • Deltagande utan egen presentation anmäls senast den 15 november. Antalet deltagare är begränsat.
   
 • Frågor, anmälan och abstracts skickas till Solveig Jülich.
Senast uppdaterad: 2022-11-24