Dominik Hünniger: "Is there a colony in this text? Instructions and (hidden) colonial infrastructures"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet) och online (Zoom)
  • Arrangör: Institutionen för idéhistoria
  • Kontaktperson: Maria Florutau
  • Seminarium

Instructing Colonial Natural History Seminar

Forskningspresentation av Dominik Hünniger, German Port Museum. 

För zoom-länk, kontakta: instructingnaturalhistory@idehist.uu.se

Abstract meddelas senare.