Carlos Horniak: Avhandlingskapitel - "Landed property in the political economy of English and French-speaking nations between 1817 and 1879"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet)
  • Föreläsare: Carlos Horniak, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för idéhistoria
  • Kontaktperson: TBA
  • Seminarium

Högre seminariet i idéhistoria

Carlos Horniak

Ordförande: TBA