Fredrik Thue: TBA

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet)
  • Föreläsare: Fredrik Thue
  • Arrangör: Institutionen för idéhistoria
  • Kontaktperson: Hampus Östh Gustafsson
  • Seminarium

Högre seminariet i idéhistoria tillsammans med HERO

Fredrik Thue, Oslo Metropolitan University

Ordförande: Hampus Östh Gustafsson