Maya Ström: Avhandlingskapitel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet)
  • Föreläsare: Maya Ström
  • Arrangör: Institutionen för idéhistoria
  • Kontaktperson: Anders Ekström
  • Seminarium

Högre seminariet i idéhistoria

Maya Ström, Uppsala universitet

Ordförande: Anders Ekström