Jonathan Schlunck: Avhandlingskapitel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet)
  • Föreläsare: Jonathan Schlunck
  • Arrangör: Institutionen för idéhistoria
  • Kontaktperson: TBA
  • Seminarium

Högre seminariet i idéhistoria

Jonathan Schlunck, Uppsala universitet. TBA.

Ordförande: TBA