Clemet Askheim: TBA

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet)
  • Föreläsare: Clemet Askheim
  • Arrangör: Institutionen för idéhistoria
  • Kontaktperson: Anders Ekström
  • Seminarium

Högre seminariet i idéhistoria

Clemet Askheim, Oslo Metropolitan University

Ordförande: Anders Ekström