Morag Ramsey: "The first uses of modern intrauterine devices (IUD) in Sweden, ca. 1964-1967"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet)
  • Föreläsare: Morag Ramsey
  • Arrangör: Institutionen för idéhistoria
  • Kontaktperson: Anders Ekström
  • Seminarium

Högre seminariet i idéhistoria

Morag Ramsey, Uppsala universitet

Ordförande: Anders Ekström