Laura Royer: Avhandlingskapitel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet)
  • Föreläsare: Laura Royer
  • Arrangör: Institutionen för idéhistoria
  • Kontaktperson: Jenny Beckman
  • Seminarium

Högre seminariet i idéhistoria

Laura Royer

Ordförande: Jenny Beckman