Per Lundin & Ingemar Pettersson: "Follow the Money: The Political Economy of Swedish Research, 1930-1980"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet)
  • Föreläsare: Per Lundin, Chalmers tekniska högskola & Ingemar Pettersson, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för idéhistoria
  • Kontaktperson: Anders Ekström
  • Seminarium

Högre seminariet i idéhistoria tillsammans med HERO

Per Lundin, Chalmers tekniska högskola & Ingemar Pettersson, Uppsala universitet

Ordförande: Anders Ekström