Ansökningstexter

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet)
  • Arrangör: Institutionen för idéhistoria
  • Kontaktperson: Hanna Hodacs
  • Seminarium

Högre seminariet i idéhistoria

Ansökningstexter  

Vi diskuterar ansökningstexter till nya forskningsprojekt. Mer information kommer.