Millie Schurch: "Instructing and Constructing Colonial Institutions: Joseph Banks’s Kew Gardens"

Instructing Colonial Natural History Seminar Series

Forskningspresentation av Millie Schurch, Uppsala universitet.

För att delta via zoom, vänliga kontakta: instructingnaturalhistory@uu.se

Seminariet hålls på svenska. 

Abstract meddelas senare.