TBA - Jenny Beckman

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 4-0019, Engelska parken.
  • Föreläsare: Jenny Beckman
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO)
  • Kontaktperson: Johan Boberg
  • Seminarium

HERO-seminariet

Jenny Beckman presenterar pågående forskning om vetenskapliga bibliotek och systeet för finansiering av vetenskapliga publikationer på 60- och 70-talet.

Seminariet hålls på svenska.