Vida Sundseth Brenna: Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet)
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Hanna Hodacs
  • Seminarium

Högre seminariet i idéhistoria

Vida Sundseth Brenna presenterar sitt avhandlingsmanus med den preliminära titeln: "Documents we live by. Writing, Reading, and Standardising Patient Records in Swedish Public Health Care 1946-1986". Opponent är Dr. Alexa Geisthövel (Charité Berlin). 

Seminariet hålls på engelska.