Maja Bodin: "Att ångra föräldraskapet: En studie om hur föräldraskapsånger upplevs, uttrycks och bemöts i svensk kontext"

Nationella seminarieserien i medicinsk humaniora

Mer information meddelas senare.