Arvid Lundberg: "Universitetet som en katalysator för förändring av politisk kultur: Liberaliseringen av en jordansk ökenstad"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Rausingrummet, 6-3025, Engelska parken.
  • Föreläsare: Arvid Lundberg
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO) och Demokrati och högre utbildning
  • Kontaktperson: Johan Boberg
  • Seminarium

HERO-seminariet

Arvid Lundberg presenterar delar av sitt projekt The liberalization of Jordanian political culture: The new Maan.

Arabiska våren visade att demokratisering i arabvärlden sällan sker genom revolter mot en auktoritär regim, utan är beroende av långsammare förändringar. Men vad består sådana förändringar av? Seminariet presenterar resultat från ett forskningsprojekt som undersöker detta genom att studera ett konkret fall där politisk liberalisering är kopplat till en bred kulturell förändring: Transformeringen av den politiska och sociala kulturen i Maan, en ökenstad i södra Jordanien. Denna transformering handlar om framväxten av politiska partier, men också framväxten av vissa former av utbildning och socialt liv. Förändringen handlar inte bara om en ny nationell identitet eller ett starkare civilsamhälle, utan något annat, som flera unga Maanbor kallar infitāḥ (öppenhet) och kontrasterar mot det sociala och politiska landskap deras föräldrar vuxit upp i. Maans invånare är överens om att etableringen av stadens universitet är katalysatorn för denna förändring. Seminariet kommer diskutera vad detta kan lära oss om de sätt som universitet påverkar politisk liberalisering och hur det särskiljer sig från andra nationsbyggande institutioner som militären.