A Week on Academic Freedom

  • Datum:
  • Webbsida
  • Arrangör: Demokrati och högre utbildning, Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO) och Swedish Collegium for Advanced Studies (SCAS)
  • Kontaktperson: Johan Boberg
  • Konferens

A Week on Academic Freedom

"A Week on Academic Freedom" är ett gemensamt initiativ av forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning, Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt och Swedish Collegium for Advanced Study. Under en veckas tid kommer en rad evenemang att anordnas på temat akademisk frihet. Alla evenemang sker i Uppsala mellan 23–27 oktober.

23 oktober.  Academic Freedom and Responsibility in Policy and Practice
24 oktober.  The Relationship between Academia and Society in Troubled Times
25 oktober.  Hur står det till med den akademiska friheten?
26 oktober.  Academic Citizenship in Perspective
27 oktober.  Varieties of Collegiality

För mer information, se konferenssidan.