Susanne Dodillet och Sverker Lundin: "Universitetet som propagandainstrument: Styrning, manipulation, indoktrinering"

  • Datum: –15.00
  • Plats: 4-0019, Engelska parken.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO)
  • Kontaktperson: Johan Boberg
  • Seminarium

HERO-seminariet

Susanne Dodillet och Sverker Lundin presenterar sitt projekt om högskolepedagigikens historia.

Vi kommer att berätta om arbetet inom vårt VR-finansierade forskningsprojekt om Högskolepedagogikens historia. I dagens diskussion om akademisk frihet, framställs universitetet ofta som en institution som i grunden handlar om fritt sökande av sanning, men som relativt nyligen börjat hotas av ekonomiska och andra krafter. Vi kommer att problematisera denna bild, genom att berätta om de drivkrafter som under 1900-talet ledde fram till formandet av dagens universitet. Vi bygger upp vår argumentation med utgångspunkt från bortglömda sidor hos samhällsvetenskapernas historia.
      Med vårt bidrag hoppas vi ge en impuls till diskussion om vad universitetet egentligen är för något, och vilken roll det borde spela i samhället.