INSTÄLLT! Annika Nilsson: "Akademisk frihet och ansvar i rättsliga normer och processer"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Tidskriftsläsesalen, Carolina Rediviva
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO) och Demokrati och högre utbildning
  • Kontaktperson: Johan Boberg
  • Seminarium

HERO-seminariet

Annika Nilsson presenterar sitt nystartade projekt inom forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning.

Detta projekt syftar till utvecklad kunskap och förståelse för rättsliga och institutionella garantier för skydd och begränsning av akademisk frihet. Genom rättsvetenskaplig analys bidrar projektet till breddad tvärvetenskaplig kunskapsutveckling om akademins och den akademiska professionens roll och förutsättningar i vår demokratiska rättsstat idag. I projektet belyses hur akademisk frihet definieras rättsligt, hur den skyddas och begränsas genom regleringar och processer i svensk rätt, samt hur lagstiftare och domstolar, liksom universiteten själva, balanserar akademisk frihet mot andra intressen. Det handlar bl.a. om säkerställande av god kvalitet och redlighet i forskningen, eller bedömning av akademisk frihet i förmedling av forskning som kan uppfattas som kränkande av mottagande individer eller grupper. I projektet analyseras och problematiseras universitetens demokratiska uppdrag och ställning, samt avvägning av akademisk frihet mot andra relevanta samhällsintressen och rättigheter i rättsliga normer och processer.