Jenny Andersson & Anders Ekström: Forskningspresentationer

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet)
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Hanna Hodacs
  • Seminarium

Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria

Under detta seminarium hör vi två av institutionens forskare presentera sin forskning.

Först hör vi Jenny Andersson: "From the inside out: Neoliberalism in Swedish social and intellectual history".

Därefter Anders Ekström: "Thinking publics, building society: Defining a European era".