Johan Kihlert: Presentation av avhandlingsprojekt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet)
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Hanna Hodacs
  • Seminarium

Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria

Johan Kihlert ventilerar sitt avhandlingsprojekt, med arbetstiteln: "Periferin som förbannelse och välsignelse: formandet av en (inter)nationell samisk gemenskap". Underlag kan rekvireras från författaren.

Abstract:

 

När den samiska flaggan och nationalsången antogs under den XIII:e samekonferensen i Åre 1986 konvergerade många års politisk och kulturell kamp. Flaggan trädde fram som en enande symbol, en symbol som förkroppsligade devisen att samerna är ett folk vars gemenskap inte låter sig brytas av riksgränser. Men denna devis har, flaggan till trots, inte varit enkel att upprätthålla. En skog av utmaningar i form av koloniala statsmakters inflytande och interna meningsskiljaktigheter präglar resan. Men även möjligheter i form av internationellt samarbete och inspiration.

Det preliminära målet för denna studie är att undersöka detta problemkomplex sett till hur den kontinuerliga konstruktionen av en samisk gemenskap/nation mellan 1970 till 2000 har sett ut. Hur har man navigerat de koloniala politiska och kunskapsmässiga maktstrukturerna? Hur har olika aktörer sett på förhandlingen mellan tradition och modernitet och hur har detta påverkats av internationella samarbeten?