Johan Kihlert: Avhandlings-PM

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet)
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Hanna Hodacs
  • Seminarium

Högre Seminariet

Johan Kihlert publicerar sitt avhandlings-PM.