Miranda Cox: Halvtidseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-3025 (Rausingrummet)
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Hanna Hodacs
  • Halvtidsseminarium

Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria

Miranda Cox ventilerar sitt avhandlingsprojekt "Kontoret – idéer om arbete och arbetsmiljö, 1964–1991". Opponent är Nina Wormbs, KTH. Textunderlag kan rekvireras från författaren.

Abstract:

Vad ser vi när vi blickar ut över landskapet? Skrivbord placerade i kluster bildar öar i ett hav av heltäckningsmatta. Grönbladiga växter frodas i de väl tilltagna blomkrukorna, som sträcker sig upp för att fånga lysrörens sken. Utplacerade skärmar formar mönster, bildar gränser och gångar. Ventilationstrummans brus flödar i rummet och blandas med kontorsmaskinernas smatter. Det som beskrivs här är ett kontorslandskap – en kontorsform som lanserades i Sverige i början av 1960-talet och som kom att sätta prägel på hur kontor utformas än idag. 

Sedan dess har kontoret krympt och expanderat på samma gång. Stadsrummet i innerstäderna domineras av såväl gamla som nya kontorskomplex samtidigt som en mobiltelefon eller bärbar dator kan förvandla vilket rum som helst till ett kontor. Rummen kan vara enskilda eller rymma hela landskap av skrivbord, datorer, pärmar, papper och gem. I andra fall ryms kontoret i fickan. Genom portabel digital utrustning kopplas arbetande människor samman i administrativa nätverk i vad som ter sig som en oändlighet. Samtidigt som den mobila tekniken utvecklats har även det stationära hemmakontoret trätt fram som en allt mer central arbetsplats.

Denna avhandling undersöker kontorets historia, från att det öppna kontorslandskapet lanserades i Sverige på 1960-talet till 1990-talets flexkontor och mobila kontorslösningar. Syftet med undersökningen är att visa hur idéer om kontor artikulerades och hur man föreställde sig den arbetande människan som skulle verka i dessa rum.

Bilden är en stillbild från en film om kontorslandskap, producerad 1969 av Facit AB.