Hundar, människor & diabetes

  • Datum: –18.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Centrum för medicinsk humaniora (Institutionen för idé- och lärdomshistoria), Uppsala diabetescentrum och U-Share
  • Kontaktperson: Elinor Hållén
  • Workshop

Ett tvärvetenskapligt symposium

Åren 2021-2023 firas hundraårsminnet av insulinets upptäckt, den första terapeutiska användningen, och nobelpriset för dessa landvinningar. För att uppmärksamma betydelsen av diabetes såväl historiskt som i samtiden fokuserar vi i det här tvärvetenskapliga symposiet på hundens centrala roll för den vetenskapliga förståelsen likväl som hanterandet av diabetes.

Föreläsare:

Hélène Mialet, filosof och antropolog på inom Science and Technology Studies på York University Toronto, utforskar interaktioner mellan människa, djur och instrument kopplat till kunskap om diabetes.

Oliver Falk, historiker vid Charité Universitätsmedizin Berlin, studerar hundens roll i diabetesbehandlingens medicinska historia likväl som symbol för diabetespatientens moraliska ansvar för sin hälsa.

Jeanette Hanson, lärare vid SLU och klinikveterinär vid Universitetsdjursjukhuset, talar om hur man behandlar diabeteshundar och interaktioner mellan människa och hund.

Yrsa Franzén Görnerup utbildar diabeteshundar vid Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SOS) och kommer att berätta om hur man utbildar assistanshundar.

Jenny Wiksten, brukare med diabetes, framträder med diabeteshunden Texas. De kommer att demonstrera hur assistansen går till och Wiksten delar med sig av erfarenheter om att ha Texas som hjälpmedel.

Läs mer och anmäl dig här!