Orsi Husz: ”Mrs World’s Economic Affairs: Re-gendering finance in mid-century Sweden”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Rausingrummet, hus 6
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Solveig Jülich
  • Seminarium

Högre seminariet

Orsi Husz, Uppsala universitet, presenterar ett artikelutkast med titeln ”Mrs World’s Economic Affairs: Re-gendering finance in mid-century Sweden”. Artikeln är en del av forskningsprogrammet Nyliberalism i Norden och ingår i deltemat om vardagens finansiella kultur. Seminariet börjar med en kort presentation av Orsis forskning i övrigt.

Seminarieunderlag på engelska. Presentationen är på svenska, diskussionen på svenska och engelska.