Johan Fredrikzon: "Dataproblemens födelse: 1970-talets stora frågor i kulturteknisk belysning"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Rausingrummet, hus 6
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Solveig Jülich
  • Seminarium

Högre seminariet

Johan Fredrikzon, Stockholms universitet, presenterar sin avhandling Kretslopp av data som finns att läsa här.

Presentation på svenska, diskussion på engelska och svenska

Sammanfattning:

Under 1970-talet omformulerades miljöns och befolkningens problematiker på sätt som lade grunden till hur vi fortfarande föreställer oss dem. Hur skulle samspelet mellan miljöförstöringens olika krafter förstås? Hur kunde individens personliga integritet upprätthållas om myndigheters kunskapsbanker samordnades? I min avhandling Kretslopp av data (Mediehistoriskt arkiv, 2021) argumenterar jag för att vi behöver förstå dessa problem – vilka ytligt sett kan se ut att han ganska lite med varandra att göra – som effekter av förändringar inom datahantering. Under och bakom miljörörelsens politiska mobilisering och integritetsfrågans upprörda debatter framträder vad jag benämner den tidiga digitaliseringens infrastrukturer och kulturtekniker. Det var de som bidrog till att framställa miljön och befolkningen som "dataproblem". Det fick i sin tur återverkningar ner på förvaltningskontoren och vidare in i arkiven.